Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Kazimierz Wróbel

zastępca komornika sądowego: Justyn Skrobek

Komornik Sądowy Kazimierz Wróbel jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu.

Kancelaria komornicza
 jest czynna:komornik sądowy

od poniedziałku do piątku: 07.30 – 15.30

Komornik przyjmuje strony:
we wtorki: 11.00 – 15.00

W sprawach pilnych strony mogą być przyjmowane poza godzinami przyjęć.

Bank PKO BP S.A. Oddział w Gliwicach
NR KONTA: 25 1020 2401 0000 0102 0297 1463

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

POBIERZ

Egzekucja należności

Wnioski do pobrania

Wniosek egzekucyjny o egzekucję świadczeń alimentacyjnych
Wniosek o postępowanie egzekucyjne

Licytacje komornicze

Informacje o licytacjach ruchomości i licytacjach nieruchomości są w przygotowaniu

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu.